Podanie o przyjęcie do szkołY
Pobierz 7.48 Kb.
NazwaPodanie o przyjęcie do szkołY
Data konwersji25.11.2013
Rozmiar7.48 Kb.
TypDokumentacja
Warszawa,dn.________________2013 r.

______­­___________________________________

/imię i nazwisko kandydata/


PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 314 w Warszawie, ul. Porajów 3

do klasy IV o profilu sportowym: piłka siatkowa.


Dane o kandydacie:


  1. Data i miejsce urodzenia__________________________________________________________
  1. Adres zamieszkania_____________________________________________________________
  1. Adres zameldowania_____________________________________________________________
  1. Imiona i nazwisko rodziców (lub prawnych opiekunów)_________________________________


______________________________________________________________________________


5. Adres korespondencyjny rodziców (lub prawnych opiekunów)___________________________


_____________________________________________________________________________


  1. Telefon kontaktowy_____________________________________________________________
  1. PESEL________________________________________________________________________
  1. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej_____________________________________________


_____________________________________________________________________________


Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 314


___________________________________________

(podpis rodziców / prawnych opiekunów)


Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, zawodach i obozach sportowych. Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii trenera i zaświadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego lub innej szkoły.


__­__________________________________________

(data i podpis rodziców / prawnych opiekunów)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.

O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 83


____________________________________________

(data i podpis rodziców / prawnych opiekunów)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkoły proszę o przyjęcie syna / córki do Gimnazjum

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkołY

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkołY

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkołY

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkoły d ane kandydata

Podanie o przyjęcie do szkołY iconZał. 1 Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dyrektor

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych zespołu szkóŁ nr 3 w szczecinku

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach

Podanie o przyjęcie do szkołY iconPodanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Kwestionariusz kandydata do kl. I szkoły ponadgimnazjalnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
sc.webszkola.com


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©sc.webszkola.com 2012
stosuje się do zarządzania
sc.webszkola.com
Dom