Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa
Pobierz 69.95 Kb.
NazwaGenetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa
Data konwersji21.05.2013
Rozmiar69.95 Kb.
TypDokumentacja
GENETYKA [OPERON] Grupa 1


Imię i nazwisko: Klasa:


Zadanie 1 (2pkt): Przeczytaj tekst i odpowiedz na poniższe pytania.

Zespół chromosomów, czyli kariotyp człowieka, w diploidalnych komórkach obejmuje 46 chromosomów. Są one dokładnie ponumerowane, opisane, różnią się między sobą wielkością i kształtem. Dwa jednakowe chromosomy – jeden otrzymany od ojca, drugi od matki – tworzą pary.

a. W których komórkach ciała człowieka występuje haploidalna liczba chromosomów i ile ona wynosi?


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Dlaczego w diploidalnych komórkach człowieka występuje 46 chromosomów?


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Zadanie 2 (2pkt): Przeczytaj poniższe zdania. Jeśli podana w nich informacja jest prawdziwa, wpisz obok literę P, jeśli fałszywa – literę F.

 1. Układ chromosomów płci XX warunkuje męską płeć człowieka.

 2. Jeżeli parze ludzi urodził się syn, to ich drugim dzieckiem z większym prawdopodobieństwem będzie córka.


Zadanie 3 (3pkt): Opisz wybraną przez siebie chorobę genetyczną. Podaj ogólna przyczynę choroby, objawy i sposoby leczenia.


Zadanie 4 (3pkt): Narysuj odpowiednią krzyżówkę kobiety będącej nosicielką genu hemofilii i mężczyzny chorego na tę chorobę. Podaj jakie powstanie potomstwo.


Zadanie 5 (4pkt): Uzupełnij tabelę. Wpisz, ile komórek i o jakiej liczbie chromosomów powstanie w wyniku podziału komórkowego.


Proces

Cząsteczki DNA

MITOZA

MEJOZA

komórka, zawierająca 28 chromosomówkomórka, zawierająca 12 chromosomów

Zadanie 6 (4pkt):

Przeczytaj poniższe zdania. Jeśli podana w nich informacja jest prawdziwa, wpisz obok literę P, jeśli fałszywa – literę F.

 1. W wyniku mejozy z komórki zawierającej 24 chromosomy powstaną dwie komórki, z których każda będzie zawierała po 12 chromosomów.

 2. W wyniku mitozy z komórki zawierającej 24 chromosomy powstaną dwie komórki, z których każda będzie zawierała po 12 chromosomów.

 3. W wyniku mejozy z komórki zawierającej 24 chromosomy powstaną cztery komórki, z których każda będzie zawierała po 12 chromosomów.

 4. W wyniku mitozy z komórki zawierającej 24 chromosomy powstaną dwie komórki, z których każda będzie zawierała po 24 chromosomy.

Zadanie 7 (2pkt):

Dominujący allel B determinuje czerwoną barwę kwiatów u groszku, a allel b – białą barwę kwiatów. Napisz jak nazwiemy każdego z osobników o określonym poniżej zestawie alleli i jaką cechę będzie on wykazywał.

BB – homozygota, kwiaty czerwone

Bb – …………………………………………………… bb – ……………………………………………………


Zadanie 8 (3pkt): Napisz odpowiedź na poniższe pytanie, odpowiednią krzyżówkę oraz podaj grupy krwi potomstwa. Jakie grupy krwi mogą wystąpić wśród dzieci mężczyzny o grupie krwi A (heterozygota) i kobiety o grupie krwi AB?


Zadanie 9 (2pkt):

Podaj dwa przykłady czynników mutagennych. Krótko napisz jak możesz unikać ich wpływu.


Zadanie 10 (2pkt): Wyjaśnij, na czym polega:

a) replikacja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) mejoza: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Zadanie 11 (1pkt): Dopisz odpowiednie zasady azotowe w drugiej nici pokazanej poniżej cząsteczki DNA.

A T T C G G C T A A C C C A T G C A T G C C C A A T A A

…………………………………………………………………………………………………………………………………


Zadanie 12 (2pkt): Wybierz i podkreśl właściwe odpowiedzi.

 1. DNA to jednoniciowa cząsteczka kwasu nukleinowego.

 2. W skład DNA wchodzą zasady azotowe: A G C T.

 3. DNA zawiera w sobie geny odpowiedzialne za budowę i funkcjonowanie organizmu.

 4. Podstawową jednostką budującą DNA jest aminokwas.*Zadanie 13: Mariola jest piegowata a jej mąż Michał nie. Zakładając, że piegowatość jest warunkowana jednym genem, wykonaj potrzebne krzyżówki genetyczne, określ genotypy i fenotypy osobników w pokoleniach i odpowiedz na pytanie:, jaki genotyp muszą mieć rodzice, aby wystąpiło prawdopodobieństwo, że urodzi się jedno dziecko z piegami a drugie bez piegów?ocena

ndst

dop

dst

db

bdb

cel

punkty

0 – 9

9,5 – 15

15,5 – 22

22,5 – 27

27,5 – 30

Zad. 13

GENETYKA [OPERON] Grupa 2


Imię i nazwisko: Klasa:


Zadanie 1 (2pkt): Przeczytaj poniższe zdania. Jeśli podana w nich informacja jest prawdziwa, wpisz obok literę P, jeśli fałszywa – literę F.

 1. Układ chromosomów płci XY warunkuje żeńską płeć człowieka.

 2. Jeżeli parze ludzi urodził się córka, to ich drugim dzieckiem z większym prawdopodobieństwem będzie syn.


Zadanie 2 (3pkt): Opisz wybraną przez siebie chorobę genetyczną. Podaj ogólna przyczynę choroby, objawy i sposoby leczenia.


Zadanie 3 (2pkt):

Podaj dwa przykłady czynników mutagennych. Krótko napisz jak możesz unikać ich wpływu.


Zadanie 4 (3pkt): Narysuj odpowiednią krzyżówkę kobiety będącej nosicielką genu daltonizmu i mężczyzny zdrowego. Podaj jakie powstanie potomstwo.


Zadanie 5 (2pkt): Wybierz i podkreśl właściwe odpowiedzi.

 1. DNA decyduje o budowie tłuszczy.

 2. W skład DNA wchodzi m. in. cukier – deoksyryboza.

 3. DNA zbudowane jest z chromosomów.

 4. Podstawową jednostką budującą DNA jest nukleotyd.


Zadanie 6 (4pkt):

Przeczytaj poniższe zdania. Jeśli podana w nich informacja jest prawdziwa, wpisz obok literę P, jeśli fałszywa – literę F.

 1. W wyniku mejozy z komórki zawierającej 46 chromosomy powstaną cztery komórki, z których każda będzie zawierała po 23 chromosomów.

 2. W wyniku mejozy z komórki zawierającej 46 chromosomy powstaną dwie komórki, z których każda będzie zawierała po 23 chromosomów.

 3. W wyniku mitozy z komórki zawierającej 46 chromosomy powstaną dwie komórki, z których każda będzie zawierała po 23 chromosomów.

 4. W wyniku mitozy z komórki zawierającej 46 chromosomy powstaną dwie komórki, z których każda będzie zawierała po 46 chromosomy.


Zadanie 7 (4pkt): Uzupełnij tabelę. Wpisz, ile komórek i o jakiej liczbie chromosomów powstanie w wyniku podziału komórkowego.


Proces

Cząsteczki DNA

MITOZA

MEJOZA

komórka, zawierająca 28 chromosomówkomórka, zawierająca 12 chromosomówZadanie 8 (2pkt):

Dominujący allel K determinuje wysoką mleczność krów, a allel k – niską mleczność. Napisz jak nazwiemy każdego z osobników o określonym poniżej zestawie alleli i jaką cechę będzie on wykazywał.

KK – homozygota, krowa wysokomleczna

Kk – ………………………………………………………………………… kk – …………………………………………………………………………


Zadanie 9 (3pkt): Napisz odpowiedź na poniższe pytanie, odpowiednią krzyżówkę oraz podaj grupy krwi potomstwa. Jakie grupy krwi mogą wystąpić wśród dzieci mężczyzny o grupie krwi B (heterozygota) i kobiety o grupie krwi A (heterozygota)?


Zadanie 10 (2pkt): Wyjaśnij, na czym polega:

a) mutacja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) mitoza: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Zadanie 11 (1pkt): Dopisz odpowiednie zasady azotowe w drugiej nici pokazanej poniżej cząsteczki DNA.


T T A G C C A G A C T A G C T T A C G G T A G A A T G C C

………………………………………………………..………………………………………………………………………


Zadanie 12 (2pkt): Przeczytaj tekst i odpowiedz na poniższe pytania.

Zespół chromosomów, czyli kariotyp człowieka, w diploidalnych komórkach obejmuje 46 chromosomów. Są one dokładnie ponumerowane, opisane, różnią się między sobą wielkością i kształtem. Dwa jednakowe chromosomy – jeden otrzymany od ojca, drugi od matki – tworzą pary.

a. W których komórkach ciała człowieka występuje haploidalna liczba chromosomów i ile ona wynosi?


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Dlaczego w diploidalnych komórkach człowieka występuje 46 chromosomów?


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


*Zadanie 13: Paweł jest piegowaty a jego żona Ola nie. Zakładając, że piegowatość jest warunkowana jednym genem, wykonaj potrzebne krzyżówki genetyczne, określ genotypy i fenotypy osobników w pokoleniach i odpowiedz na pytanie:, jaki genotyp muszą mieć rodzice, aby wystąpiło prawdopodobieństwo, że urodzi się jedno dziecko z piegami a drugie bez piegów?ocena

ndst

dop

dst

db

bdb

cel

punkty

0 – 9

9,5 – 15

15,5 – 22

22,5 – 27

27,5 – 30

Zad. 13

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA 3


Imię i nazwisko: Klasa:


Zadanie 1 (1pkt): Napisz, czym według Ciebie zajmuje się genetyka.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Zadanie 2 (3pkt):

Przyporządkuj chorobie genetycznej jej objawy.


CHOROBA

OBJAWY

a) hemofilia

b) zespół Downa

c) albinizm

 1. charakterystyczny wygląd – między innymi skośne oczy

 2. skóra biała – pozbawiona melaniny, czerwone tęczówki oczu

 3. zaburzenia krzepliwości krwi


a) - ……………, b) - ……………, c) - ………………


Zadanie 3 (2pkt): Uzupełnij tabelę. Wpisz, ile komórek powstanie w wyniku podziału komórkowego.


MITOZA

MEJOZA
Zadanie 4 (2pkt): Jakie czynniki powodują mutacje (zmiany) w materiale genetycznym. Podaj 2 przykłady i napisz jak można się przed nimi chronić.


Zadanie 5 (2pkt): Dopisz odpowiednie zasady azotowe w drugiej nici pokazanej poniżej cząsteczki DNA pamiętając, że A łączy się z T, G łączy się z C.


A T T C G G C T A A C C C A T G C A T G C C C A A T A A

………………………………………………………………………………………


Zadanie 6 (2pkt): Wybierz i podkreśl właściwe odpowiedzi.

 1. DNA jest to materiał genetyczny.

 2. Gen odpowiada za cechę organizmu, np. kolor oczu.

 3. Grzegorz Mendel stworzył układ okresowy pierwiastków.

 4. O kolorze oczu decydujemy sami. Nie jest to cecha dziedziczna.PUNKTACJA:


ocena

ndst

dop

dst

db

bdb

punkty

0 – 3

3,5 – 6

6,5 – 9

9,5 – 10,5

11 – 12

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa iconNazwisko I imię klasa grupa A

Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa iconImię I nazwisko: Klasa Grupa I

Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa iconImię I nazwisko: klasa: data: grupa: A

Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa iconTest z fizyki jądrowej imię, nazwisko, klasa grupa

Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa iconStrarożytny rzym imię I nazwisko Klasa Punkty Ocena Grupa A

Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa iconGenetyka Imię I nazwisko

Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa iconGrupa e imię I nazwisko

Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa iconGrupa c imię I nazwisko

Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa iconGrupa f imię I nazwisko

Genetyka [operon] Grupa 1 Imię I nazwisko: Klasa iconGrupa d imię I nazwisko

Umieść przycisk na swojej stronie:
sc.webszkola.com


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©sc.webszkola.com 2012
stosuje się do zarządzania
sc.webszkola.com
Dom